szkolenie PPOŻ

Szkolenie PPOŻ. Jak wygląda i czy jest obowiązkowe?

Szkolenie PPOŻ dotyczy zasad przestrzegania ochrony przeciwpożarowej, które mają na celu zapobieganie pożarom i ochronę życia oraz zdrowia ludzkiego. Szkolenie PPOŻ może zostać połączone ze szkoleniem BHP, co jest rozwiązaniem wygodnym zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej obowiązkowo muszą zostać poruszone przez instruktora na szkoleniu BHP, jednak przeprowadzenie samodzielnego kursu będzie dużo bardziej efektywne i pozwoli na wykonane praktycznych ćwiczeń. Czytaj więcej

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP. Wszystko, co musisz o nich wiedzieć

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to dziedzina wiedzy, zajmująca się edukacją w zakresie ergonomii oraz medycyny, ekonomii i psychologii pracy. Obowiązek przestrzegania zasad BHP reguluje Rozporządzenie z 2003 roku z późniejszymi zmianami, a kontroluje go Państwowa Inspekcja Pracy. Regularnie przeprowadzane szkolenia BHP są gwarantem zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracownik ma dzięki nim szanse poznać potencjalne zagrożenia, zasady przeciwdziałania ryzykownym sytuacjom oraz metody postępowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Czytaj więcej

O firmie

SEBAL to firma zajmująca się doradztwem, usługami oraz szkoleniami wstępnymi i okresowymi z zakresu BHP i PPOŻ.

Zajmujemy się również kontrolą i serwisem sprzętu gaśniczego, kontrolą sieci hydrantowych oraz pomiarami oświetlenia elektrycznego.

Nasza firma istnieje od 2006 roku i zajmuje się doradztwem oraz usługami w zakresie BHP i PPOŻ, jak również szkoleniami wstępnymi i okresowymi BHP i PPOŻ dla pracowników na stanowiskach roboczych i administracyjno-biurowych. Prowadzimy również szkolenia BHP i PPOŻ dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Poza szkoleniami tworzymy analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i dla całych firm, „Regulamin Pracy” dla każdego rodzaju zakładów i firm z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami branżowymi. Tworzymy również ocenę zagrożenia wybuchowego, instrukcje BHP i PPOŻ ogólne, stanowiskowe i dla urządzeń, oraz Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Ponadto tworzymy księgi HACCP (tzw: Minimum sanitarne), wdrażamy systemy HACCP w zakładach pracy. Szkolimy z systemu HACCP (tzw: Minimum sanitarne) pracowników oraz pracodawców. Prowadzimy pełną dokumentacje powypadkową łącznie z przesłuchaniami poszkodowanego i świadka, w razie potrzeby dokumentujemy miejsce wypadku za pomocą zdjęć. Pod szerokim pojęciem stałej współpracy rozumiemy wszystkie rodzaje szkoleń pracowników z dziedziny bhp i ppoż., pilnowanie terminów szkoleń dla całej firmy jak i badań lekarskich pracowników. Tworzenie wszystkich niezbędnych dokumentów z dziedziny bhp i ppoż zgodnie z przepisami i wymogami prawnymi dla zakładów i firm.