Kupno, sprzedaż i legalizacja gaśnic oraz hydrantów

GAŚNICE

Nasza firma w ramach świadczonych usług BHP i PPOŻ zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie podręcznego sprzętu gaśniczego. W profesjonalny sposób przeprowadzamy przeglądy sprzętu gaśniczego (gaśnic) pod kątem sprawności i zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądów dokonujemy w miejscach wyznaczonych przez klienta. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty, które jesteśmy w stanie wydać na przykład przy legalizacji gaśnic.

Nasz dobrze wyposażony warsztat pozwala na remonty (regeneracje) gaśnic wszystkich czołowych polskich producentów: KZWM Ogniochron, Gaz-Tech, GZWM oraz gaśnic marki Boxmet. Posiadamy również autoryzację na przeglądy i naprawy gaśnic niemieckiej marki Gloria.

W ramach naszej działalności prowadzimy też sprzedaż nowego sprzętu gaśniczego (gaśnice, agregaty, koce, itp.).

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.):

„Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.”

„Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

 

HYDRANTY

Oprócz tego, że bierzemy na siebie sprzedaż, wykonywanie przeglądów i legalizacji gaśnic, to zajmujemy się przeglądami i badaniem hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dokonujemy pomiarów ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności, które zakończone są wystawieniem odpowiednich protokołów zawierających wszystkie niezbędne informacje po przeprowadzonej kontroli. Same hydranty opatrzone zostają właściwą naklejką kontrolną po pomiarach, które wykonywane są profesjonalnym sprzętem z aktualnymi świadectwami sprawdzenia.

Wykonujemy również próby ciśnieniowe węży hydrantowych, które powinny być okresowo sprawdzane.

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.):

„Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice… powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.”

„Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

„Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.”

Zgodnie z §22 ww. rozporządzenia: minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

  • dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s;
  • dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s;
  • dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s;
  • dla zaworu 52 – 2,5 dm3/s,

„Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać (ww.) wydajność… dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2009 r.):

„Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

  • dla hydrantu nadziemnego DN80 – 10 dm3 /s;
  • dla hydrantu nadziemnego DN100 – 15 dm3 /s;
  • dla hydrantu podziemnego DN80 – 10 dm3 /s.”,

„Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.”