Oferta przeglądu, konserwacji, naprawy oraz legalizacji gaśnic

W przypadku wystąpienia pożaru, zarówno na terenie zakładu pracy, jak i w każdym innym miejscu, należy jak najszybciej powstrzymać płomienie przed rozprzestrzenieniem się. Naturalnie, pierwszym krokiem jest chwycenie za gaśnicę, co jednak w przypadku gdy sprzęt jest niesprawny? By uniknąć takiej sytuacji, każdy przedsiębiorca jest prawnie zobowiązany poddawać sprzęt gaśniczy okresowym przeglądom oraz posiadać zaświadczenie o jego dopuszczeniu do użytku w postaci nalepki legalizacyjnej.

Jako Sebal, w ramach świadczonych usług BHP i PPOŻ zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie podręcznego sprzętu gaśniczego. W profesjonalny sposób wykonujemy przeglądy, konserwacje i napełnianie gaśnic pod kątem sprawności i zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz normami. Przeglądów dokonujemy w miejscach wyznaczonych przez klienta. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty, które jesteśmy w stanie wydać przy legalizacji gaśnic.

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.):

„Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów’’.

„Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku’’.

Serwis i sprzedaż sprzętu gaśniczego

Nasz dobrze wyposażony warsztat pozwala na remonty (regeneracje) gaśnic proszkowych, śniegowych, płynowych wszystkich czołowych polskich producentów: KZWM Ogniochron, Gaz-Tech, GZWM czy Boxmet. Posiadamy również autoryzację na przeglądy, naprawy oraz legalizację gaśnic samochodowych.

W ramach naszej działalności prowadzimy też sprzedaż nowego sprzętu gaśniczego (gaśnice, agregaty, koce itp.).

Legalizacja gaśnic na Śląsku

Przegląd, konserwacje, napełnianie oraz legalizację gaśnic przeprowadzamy na terenie miast: Bytom, Chorzów, Zabrze, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie góry oraz Radzionków.