Szkolenia BHP wstępne oraz okresowe

Bezwzględnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy. Powinien on również poinstruować podwładnych, jak tę higienę utrzymać. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nie tylko przekażą zatrudnionym wszelkie potrzebne informacje, ale także uczynią to w sposób przystępny i przyciągający uwagę. W realizacji tych obowiązków pomoże ocena ryzyka zawodowego, którą możemy przeprowadzić na danym stanowisku lub w całej firmie.

W Sebal prowadzimy szkolenia BHP, szkolenia przeciwpożarowe, kursy udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz szkolenia HACCP pracowników na stanowiskach roboczych i administracyjno-biurowych. Dopasowujemy ich treść do specyfiki konkretnego zawodu i aktualnie panujących przepisów. Jednocześnie staramy się, aby nasi instruktorzy zawsze przekazywali niezbędną wiedzę w atrakcyjny i praktyczny sposób.

Oferujemy szkolenia BHP

Wstępne – przeznaczone dla osób, które dopiero mają rozpocząć pracę w danym przedsiębiorstwie, uczniów szkół zawodowych oraz praktykantów. Ten rodzaj szkolenia BHP zawiera instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Pierwsza część polega na zapoznaniu przyszłego pracownika z przepisami BHP obecnymi w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie pracy, druga – z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Okresowe – prowadzone z myślą o osobach, które pracują w firmie już od dłuższego czasu, regularnie powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Celem okresowych szkoleń BHP jest przypomnienie i utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy pracowników oraz zapoznanie ich z nowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli takie zostały wprowadzone.

Szkolenia BHP prowadzimy w miastach: Radzionków, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Tarnowskie Góry, Świerklaniec oraz innych na Śląsku.

Szkolenie PPOŻ

Zachowanie spokoju, przestrzeganie ustalonych zasad oraz dobrze przebiegająca współpraca pomiędzy zatrudnionymi to gwarancja bezpiecznej ewakuacji w przypadku pożaru na terenie przedsiębiorstwa. Jako Sebal zajmujemy się szkoleniem pracowników z ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, co obejmuje m.in.:

  • zapoznanie zatrudnionych z zagrożeniami pożarowymi obecnymi w miejscu pracy,
  • zapoznanie zatrudnionych z czynnościami w zakresie zapobiegania pożarowi,
  • zapoznanie zatrudnionych z zasadami bezpiecznej ewakuacji na wypadek pożaru,
  • naukę korzystania z gaśnicy i innych elementów sprzętu gaśniczego.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Oferta Sebal obejmuje także szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, podczas których zdobyta wiedza przydaje się nie tylko na terenie zakładu pracy. Z wykorzystaniem specjalistycznego fantomu edukujemy pracowników w takich kwestiach jak m.in.:

  • ocena stanu osoby poszkodowanej,
  • postępowanie z ranami i obrażeniami ciała poszkodowanego,
  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

Ponadto przekazujemy zatrudnionym aktualną wiedzę na temat zagrożeń dla zdrowia i życia występujących na stanowisku pracy oraz aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia dla pracowników i pracodawców na Śląsku

Szkolenie BHP, PPOŻ oraz z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przeprowadzamy na terenie miast: Bytom, Chorzów, Zabrze, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Radzionków.