Ocena ryzyka zawodowego – Śląsk i okolice

Każdy zawód wymaga innego środowiska pracy, które niesie ze sobą różne zagrożenia. W Sebal zajmujemy się analizą warunków, w której efekcie jest sporządzana pełna ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Wskazujemy, czy to ryzyko można wyeliminować i w jaki sposób tego dokonać. Informujemy również Klienta o tym, co konkretnie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa osób zarówno na stanowiskach administracyjnych, jak i roboczych.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to regularne badanie wszystkich aspektów pracy w celu określenia, jakie zagrożenia na danym stanowisku mogą być źródłem urazu, utraty zdrowia lub życia pracownika.

Na podstawie tej oceny stwierdza się również, czy te zagrożenia można usunąć. Jeżeli nie ma takiej możliwości, jest konieczne użycie wszelkich środków, które zapobiegną szkodliwym skutkom.

Ocena ryzyka zawodowego a przepisy prawa

Podobnie jak szkolenia BHP, także ocena ryzyka zawodowego powinna znaleźć się wśród priorytetów odpowiedzialnego pracodawcy.

Według Art. 226 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany poinformować zatrudnionych o poziomie ryzyka zawodowego, które istnieje na danym stanowisku pracy. Norma ta skłania przedsiębiorcę do oszacowania ryzyka zawodowego. Ma on również obowiązek podjęcia wszelkich działań profilaktycznych, które zmierzają do likwidacji tego ryzyka lub uczynienia go akceptowalnym.

Konieczność sporządzenia oceny dotyczy każdego środowiska pracy. W celu eliminacji zagrożenia i zagwarantowania bezpieczeństwa należy podjąć wszystkie środki, zarówno ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej.

Metody oceny ryzyka zawodowego w Sebal

Stosujemy metody szacowania ryzyka zawodowego dostosowane do charakteru działalności danego zakładu pracy. Procedura ta oczywiście przebiega inaczej w przypadku małego biura, a inaczej w przypadku placu budowy. Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi charakterystykami trzech najpopularniejszych metod:

Wśród wybranych przez nas metod znalazły się:

 • metoda według Polskiej Normy 18002:2011,
 • graf ryzyka,
 • Metoda Pięciu Kroków.

Metoda według Polskiej Normy 18002:2011

Metoda według Polskiej Normy 18002:2011 zakłada opcję zaistnienia wypadku. Na jego podstawie szacuje jakościowo parametry ryzyka w postaci możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa, z jakim te skutki mogą wystąpić. Ta metoda obejmuje stwierdzenie granic obiektu, dla którego sporządzana jest ocena ryzyka zawodowego, wykonanie rejestru zidentyfikowanych zagrożeń oraz określenie prawdopodobieństwa następstw, z jakim mogą one wystąpić.

Graf ryzyka

Graf ryzyka to sposób szacowania ryzyka zawodowego, które zawiera się w czterech parametrach:

 1. wielkość skutków zdarzenia (S),
 2. czas narażenia na ryzyko związane z zagrożeniem (A),
 3. możliwość ochrony przed zagrożeniem (G),
 4. prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia (w).

Metoda Pięciu Kroków

Metoda Pięciu Kroków zakłada, że ryzyko zawodowe jest iloczynem czterech parametrów:

 1. prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku,
 2. częstotliwości ekspozycji pracowników na dane zagrożenie,
 3. ciężkości następstw zdarzenia wypadkowego,
 4. liczby osób wystawionych na dane zagrożenie.

Ocena ryzyka zawodowego na Śląsku

Ocenę ryzyka zawodowego sporządzamy w zakładach pracy na terenie miast: Bytom, Chorzów, Zabrze, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie Góry oraz Radzionków. Zapraszamy do kontaktu z nami i składania zapytań o cenę naszych usług bhp.