Szkolenia BHP, PPOŻ. i PPP dla firm - Tarnowskie Góry, Bytom oraz Siemianowice Śląskie

Bezwzględnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy. Powinien on również poinstruować podwładnych, jak tę higienę utrzymać.

W tym przypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nie tylko przekażą zatrudnionym potrzebne informacje, ale także uczynią to w sposób przystępny i przyciągający uwagę. W realizacji tych obowiązków pomoże ocena ryzyka zawodowego, którą możemy przeprowadzić na danym stanowisku lub w całej firmie.

W Sebal prowadzimy:

 • szkolenia BHP,
 • szkolenia przeciwpożarowe,
 • kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • szkolenia HACCP pracowników na stanowiskach roboczych i administracyjno-biurowych.

Nasze szkolenia BHP, PPOŻ. i PPP dopasowujemy pod względem treści do specyfiki konkretnego zawodu i aktualnych przepisów. Jednocześnie staramy się, aby nasi instruktorzy zawsze przekazywali niezbędną wiedzę w atrakcyjny sposób, z naciskiem na kwestie praktyczne.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe - Tarnowskie Góry, Bytom oraz Siemianowice Śląskie

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe.

Szkolenia wstępne są przeznaczone dla osób, które dopiero mają rozpocząć pracę w danym przedsiębiorstwie, uczniów szkół zawodowych oraz praktykantów. Ten typ kursu zawiera instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Pierwsza część polega na zapoznaniu przyszłego pracownika z przepisami BHP w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie pracy, druga – z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Natomiast szkolenia okresowe są prowadzone z myślą o osobach, które pracują w firmie już od dłuższego czasu, a więc są one regularnie powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Celem okresowych szkoleń BHP jest przypomnienie i utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy pracowników oraz zapoznanie ich z nowymi zasadami BHP, o ile takie zostały wprowadzone.

Szkolenia PPOŻ.

Zajmujemy się także szkoleniem pracowników z ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, co obejmuje m.in.:

 • zapoznanie zatrudnionych z zagrożeniami pożarowymi obecnymi w miejscu pracy,
 • zapoznanie zatrudnionych z czynnościami w zakresie zapobiegania pożarowi,
 • zapoznanie zatrudnionych z zasadami bezpiecznej ewakuacji na wypadek pożaru,
 • naukę korzystania z gaśnicy i innych elementów sprzętu gaśniczego.

Przy okazji przypominamy o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, potrzebna jest także legalizacja gaśnic - to także leży w zakresie naszych kompetencji.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Oferta Sebal obejmuje także szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyta na szkoleniu wiedza przydaje się nie tylko na terenie zakładu pracy. Z wykorzystaniem specjalistycznego fantomu edukujemy pracowników w takich zakresach jak m.in.:

 • ocena stanu osoby poszkodowanej,
 • postępowanie z ranami i obrażeniami ciała poszkodowanego,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

Ponadto przekazujemy zatrudnionym aktualną wiedzę na temat zagrożeń dla zdrowia i życia występujących na stanowisku pracy oraz prawnych aspektów udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia dla pracowników i pracodawców na Śląsku

Szkolenie BHP, PPOŻ oraz z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przeprowadzamy na terenie miast: Bytom, Chorzów, Zabrze, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Radzionków.