Szkolenie PPOŻ

Zachowanie spokoju, przestrzeganie ustalonych zasad oraz dobrze przebiegająca współpraca pomiędzy zatrudnionymi to gwarancja bezpiecznej ewakuacji w przypadku pożaru na terenie przedsiębiorstwa. Jako Sebal zajmujemy się szkoleniem pracowników z ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, co obejmuje m.in.:

  • zapoznanie zatrudnionych z zagrożeniami pożarowymi obecnymi w miejscu pracy,
  • zapoznanie zatrudnionych z czynnościami w zakresie zapobiegania pożarowi,
  • zapoznanie zatrudnionych z zasadami bezpiecznej ewakuacji na wypadek pożaru,
  • naukę korzystania z gaśnicy i innych elementów sprzętu gaśniczego.