Szkolenie z pierwszej pomocy

Oferta Sebal obejmuje także szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, podczas których zdobyta wiedza przydaje się nie tylko na terenie zakładu pracy. Z wykorzystaniem specjalistycznego fantomu edukujemy pracowników w takich kwestiach jak m.in.:

  • ocena stanu osoby poszkodowanej,
  • postępowanie z ranami i obrażeniami ciała poszkodowanego,
  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

Ponadto przekazujemy zatrudnionym aktualną wiedzę na temat zagrożeń dla zdrowia i życia występujących na stanowisku pracy oraz aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy.