SEBAL – usługi i szkolenia BHP oraz PPOŻ

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy SEBAL. Na rynku funkcjonujemy od 2006 roku zajmując się doradztwem oraz usługami w zakresie BHP i PPOŻ, jak również szkoleniami wstępnymi i okresowymi BHP i PPOŻ dla pracowników na stanowiskach roboczych i administracyjno-biurowych.

Prowadzimy również szkolenia BHP i PPOŻ dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Poza szkoleniami tworzymy analizy i oceny ryzyka zawodowego zarówno dotyczących stanowisk pracy i dla całych firm oraz „Regulamin Pracy” dla każdego rodzaju zakładów i firm z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami branżowymi.

Ponadto tworzymy oceny zagrożenia wybuchowego, instrukcje BHP i PPOŻ ogólne, stanowiskowe i dla urządzeń, oraz Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Nasza oferta obejmuje także tworzenie ksiąg HACCP (tzw. Minimum sanitarne)oraz wdrażanie systemów HACCP w zakładach pracy.

Prowadzimy pełną dokumentacje powypadkową łącznie z przesłuchaniami poszkodowanego i świadka, w razie potrzeby dokumentujemy miejsce wypadku za pomocą zdjęć. Pod szerokim pojęciem stałej współpracy rozumiemy wszystkie rodzaje szkoleń pracowników z dziedziny bhp i ppoż., pilnowanie terminów szkoleń dla całej firmy jak i badań lekarskich pracowników. Tworzymy wszystkie niezbędne dokumenty z dziedziny bhp i ppoż zgodnie z przepisami i wymogami prawnymi dla zakładów i firm.