Pomiary natężenia światła – oferta Sebal

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest dla Ciebie priorytetem i zastanawiasz się, ile luksów powinno wynosić natężenie światła w Twoim zakładzie pracy? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – wykonujemy pomiary oświetlenia stanowiskowego w miejscach pracy, jak również oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, którą to usługę świadczymy w przystępnych cenach.

Celem pomiaru natężenia oświetlenia na stanowisku pracy jest stworzenie takich warunków, aby korzystająca z niego osoba mogła wykonywać pracę wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu wygody widzenia – oświetlenie decyduje nie tylko o tym, jak postrzegamy otoczenie, ale również jak się w nim czujemy.

Oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach pracy dzieli się na:

  • ogólne – jest to oświetlenie przestrzeni bez uwzględniania szczególnych wymagań dotyczących niektórych jej części (zalecane jest stosowanie oświetlenia ogólnego),
  • miejscowe – jest to oświetlenie niektórych części przestrzeni (np. miejsc pracy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych w celu zwiększenia natężenia oświetlenia),
  • złożone – jest to oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego.

Zapewnienie właściwego natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie przebywają zatrudnieni, jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Obowiązujące normy dotyczące natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

Zgodnie z art.207 § 2 ustawy – Kodeksu pracy „pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Dotyczy to między innymi zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia na stanowiskach pracy.

Zgodnie z §26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r., „Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie… Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami’’.

Minimalne wartości natężenia oświetlenia w miejscach pracy określone są w normach:

  • PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  • PN-EN 12464-2:2008: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy na zewnątrz.

W Sebal pomiary natężeń światła elektrycznego wykonujemy sprzętem o dobrej dokładności, poddawanym okresowej kontroli i wzorcowaniu. Posiadamy aktualne świadectwo Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu.

Pomiary natężenia oświetlenia na Śląsku

Nasza firma wykonuje pomiary natężenia oświetlenia na terenie miast: Bytom, Chorzów, Zabrze, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie góry oraz Radzionków.