Szkolenie PPOŻ. Jak wygląda i czy jest obowiązkowe?

Szkolenie PPOŻ dotyczy zasad przestrzegania ochrony przeciwpożarowej, które mają na celu zapobieganie pożarom i ochronę życia oraz zdrowia ludzkiego. Szkolenie PPOŻ może zostać połączone ze szkoleniem BHP, co jest rozwiązaniem wygodnym zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej obowiązkowo muszą zostać poruszone przez instruktora na szkoleniu BHP, jednak przeprowadzenie samodzielnego kursu będzie dużo bardziej efektywne i pozwoli na wykonane praktycznych ćwiczeń.


Szkolenie PPOŻ, a regulacje prawne

Podstawą prawną, która nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania szkoleń PPOŻ dla pracowników jest Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Przepisy prawne zobowiązują pracodawcę do zaopatrzenia budynku w sprawne urządzenia przeciwpożarowe, regularnej ich konserwacji, zapewnienia dróg ewakuacyjnych, ustalenia scenariuszów postępowania na wypadek pożaru oraz zapoznania pracowników z aktualnymi przepisami PPOŻ i instrukcją przeciwpożarową. Szkolenie PPOŻ może stać się częścią szkolenia BHP. Praktyka wskazuje jednak, że jest wówczas dużo mniej szczegółowe. Zagadnień ochrony przeciwpożarowej nie można lekceważyć, ponieważ bezpośrednio odpowiadają one za nasze życie i zdrowie. Z tego powodu warto skorzystać z oferty doświadczonych firm, które organizują szkolenia PPOŻ i zyskać gwarancję, że pracownicy będę w pełni świadomi, jak mają się zachować w trakcie zagrożenia pożarowego.

Pamiętajmy przy tym, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników, którzy odpowiadają za zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników. W sytuacji, jeżeli posiadają oni aktualne szkolenie BHP – osobne szkolenie PPOŻ nie jest wymagane.

 

Jak wygląda szkolenie PPOŻ?

Zgodnie z Ustawą z 1991 roku szkolenie PPOŻ obejmuje trzy rodzaje kursów. Odbycie wstępnego szkolenia PPOŻ jest obowiązkiem każdego nowo zatrudnionego pracownika i polega na zapoznaniu się z instrukcją obsługi przeciwpożarowej. Wstępne szkolenie PPOŻ musi zostać przeprowadzone maksymalnie do pół roku po rozpoczęciu zatrudnienia. Podstawowe szkolenie PPOŻ przybliża pracownikom obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przedstawia potencjalne zagrożenia pożarowe w miejscu pracy oraz zaznajamia z obsługą sprzętu przeciwpożarowego, czyli gaśnic. Pracownicy muszą zapoznać się z drogą ewakuacji, zasadami postępowania na wypadek pożaru oraz lokalizacją sprzętu gaśniczego. Ważna jest również podstawowa wiedza na temat tego, jak rozprzestrzeniają się pożary i co może doprowadzić do zaprószenia ognia. Szkolenie specjalistyczne z kolei przeznaczone jest tylko dla tych pracowników, którzy mają w swojej pracy codzienny kontakt z materiałami łatwopalnymi. Szkolenia PPOŻ mogą być przeprowadzane w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Najczęściej przeprowadzane są przez inspektora przeciwpożarowego budynku lub wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Regularne odbywanie szkoleń PPOŻ minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji niepożądanych i szkodliwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka.

 

Oferta naszych szkoleń BHP i PPOŻ.