Ocena ryzyka zawodowego — Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry

Zajmujemy się sporządzaniem rzetelnej oceny ryzyka zawodowego. Działamy na terenie całego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Bytomia, Chorzowa, Piekar Śląskich, Radzionkowa, Tarnowskich Gór. Współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorcami, a także z osobami prywatnymi.

Zawody sprawowane w specyficznym środowisku, często niosącym ze sobą prawdopodobieństwa zagrożenia zdrowia lub życia, należy niezwłocznie przeanalizować i w efekcie tego sporządzić pełną ocenę ryzyka zawodowego. Taka analiza zawiera informacje dotyczące tego, co w miejscu pracy stanowi zagrożenie dla pracownika, co i w jaki sposób może wyrządzić mu potencjalnie krzywdę.

Na podstawie przeprowadzanej analizy dokonuje się oceny, czy i w jaki sposób można wyeliminować czynniki ryzyka. Dodatkowo przygotowujemy dla Klientów również informacje na temat tego, jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno osób znajdujących się na stanowiskach administracyjnych, jak i stricte zawodowych.

Przeprowadzamy zarówno jednorazowe kontrole, jak i systematyczne spotkania dotyczące nadzorowania i serwisowania podejmowanych w przedsiębiorstwie działań. Oferujemy również stałą współpracę w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp — zarówno wstępnych, jak i okresowych. Szkolimy praktykantów, uczniów szkół zawodowych, początkujących, jak i doświadczonych pracowników.

Grupa ludzi

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to pojęcie określające regularne badania wszystkich elementów pracy w jasno określonym celu – wykazania ewentualnych zagrożeń, ich stopnia oraz sposobu ewentualnego wyeliminowania. Dzięki takim czynnościom wykazujemy, czy na danym stanowisku istnieje możliwość wystąpienia urazu, utraty zdrowia lub życia pracownika, a jeśli tak, to jakie czynności należy wykonać, aby to prawdopodobieństwo zminimalizować lub całkowicie wykluczyć. W niektórych wypadkach przeprowadzenie tego rodzaju analizy przez zewnętrzny podmiot ma charakter fakultatywny (nieobowiązkowy), jednak w niektórych sytuacjach ustawodawca określił to zadanie, jako obowiązkowe.

Kto musi zadbać o ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa dla każdego przedsiębiorca — różnica jest jednak taka, że w przypadku małych firm pracodawca, który jest dobrze zorientowany na wykorzystywaną w swojej działalności technologię, może przeprowadzić ocenę samodzielnie.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku większych przedsiębiorstw, w których to analizę ryzyka na stanowisku pracy musi przeprowadzić odpowiednio przygotowany do tego specjalista ds. bhp i ekspert zewnętrzny.

Współpracując z nami, zyskujesz pewność, że przeprowadzana analiza będzie miała rzetelny i fachowy charakter. Odpowiemy na pojawiające się w jej trakcie pytania i przyczynimy się do tego, że poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie wzrośnie. Zapraszamy do współpracy.