Pomiary natężenia światła

Wykonujemy pomiary natężenia światła dla małych i średnich przedsiębiorców, a także dla osób prywatnych, dla których zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetami. Współpracujemy z Klientami na terenie Śląska: w Bytomiu, Chorzowie, Piekarach Śląskich, Tarnowskich Górach i Radzionkowie. Działamy w rzetelny i profesjonalny sposób, mając doświadczenie w branży oraz kwalifikacje, umożliwiające legalne świadczenie tego rodzaju usług.

Wydaje się, że światło w zakładzie pracy jest czymś zwyczajnym, czego nie należy poddawać kontroli. Jednak tak naprawdę obowiązkiem pracodawcy jest wykonywanie pomiarów oświetlenia stanowiskowego, ogólnego i ewakuacyjnego w miejscach pracy. To pozwoli ocenić, czy ilość luksów w natężeniu światła jest odpowiednia i pozwala w bezpieczny oraz komfortowy sposób zrealizować pracownikom obowiązki zawodowe.

Pracownik przy oświetlonym biurku

W jakim celu wykonuje się pomiar natężenia oświetlenia?

Celem wykonania pomiaru natężenia oświetlenia na stanowisku pracy jest stworzenie pracownikowi jak najkorzystniejszych warunków do działania, które jednocześnie nie będą stanowiły zagrożenia dla jego zdrowia, a w tym wypadku także funkcjonowania zmysłu wzroku. Analizy mają zagwarantować, że warunki pracy będą komfortowe i nie będą powodowały nadmiernego zmęczenia oczy. Oświetlenie decyduje bowiem nie tylko o tym, jak postrzegamy otoczenie, ale również jak się w nim czujemy, a także, w jaki sposób wykonujemy powierzone obowiązki.

Rodzaje oświetlenia w pomieszczeniach

W pomieszczeniach pracy oświetlenie podstawowe dzieli się na następujące kategorie:

  • ogólne – jest to oświetlenie przestrzeni bez uwzględniania szczególnych wymagań dotyczących niektórych jej części (zalecane jest stosowanie oświetlenia ogólnego),
  • miejscowe – jest to oświetlenie niektórych części przestrzeni (np. miejsc pracy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych w celu zwiększenia natężenia oświetlenia),
  • złożone – jest to oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego.

 

Zapewnienie właściwego natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie przebywają zatrudnieni, jest obowiązkiem każdego pracodawcy — podobnie jak legalizacja gaśnic, którą również się zajmujemy. Warto pamiętać, że ów obowiązek nie powinien wynikać tylko z przepisów prawa, ale także z dbałości o dobro pracowników. Im lepsze warunki pracy zostaną zapewnione, tym wydajniej i dokładniej będą wykonywane obowiązki zawodowe.

Jeśli masz pytania, dotyczące procedury oceny natężenia oświetlenia, skontaktuj się z nami. Udzielimy odpowiedzi na pojawiające się pytania. Po dokonaniu pomiarów, na podstawie doświadczenie w branży i fachowej wiedzy, podpowiemy, jakich zmian dokonać, aby natężenie światło było komfortowe dla pracowników.

 

Obowiązujące normy dotyczące natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

Zgodnie z art. 207 § 2 ustawy Kodeks pracy „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Dotyczy to m.in. zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia na stanowiskach pracy, o które pomożemy Ci zadbać.

Zgodnie z §26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r., „Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie… Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami’’.

 

Minimalne wartości natężenia oświetlenia w miejscach pracy określone są w normach:

  • PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  • PN-EN 12464-2:2008: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy na zewnątrz.


W firmie Sebal pomiary natężeń światła elektrycznego wykonujemy sprzętem o odpowiedniej dokładności, poddawanym okresowej kontroli i wzorcowaniu. Dzięki temu mamy pewność, że wyniki przeprowadzanych analiz są zgodne ze stanem faktycznym. Mamy również aktualne świadectwo Urzędu Miar w Poznaniu, które potwierdza legalność i fachowość świadczonych usług. Zapraszamy do współpracy.