Usługi bhp — Bytom, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Chorzów, Radzionków

Pracownik

Oferujemy szeroki zakres usług bhp i ppoż. Działamy na terenie Śląska, w szczególności w Bytomiu, Chorzowie, Piekarach Śląskich, Tarnowskich Górach i Radzionkowie. Współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorcami, a także osobami prywatnymi, chcącymi poszerzać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny praca oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Oferujemy zarówno szkolenia wstępne dla uczniów szkół zawodowych, techników, praktykantów czy początkujących pracowników, jak i kursy okresowe, których celem jest przypomnienie i utrwalenie oraz aktualizacja wiedzy odnośnie do procedur, związanych z przepisami prawa, wywierającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w środowisku pracy.

Stawiamy na nowoczesną formę edukację: prowadzimy zajęcia w przystępny sposób, przygotowujemy materiały pomocnicze i zachęcamy osoby biorące udział w szkoleniu do aktywności. Zadawanie przez uczestników kursu pytań sprawia, że mamy szansę rozjaśnić ewentualne niezrozumiałe kwestie, aby szkolenie nie było jedynie formalnością, ale wywierało faktyczny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zakres usług

Szkolenia nie są jedynymi elementami z zakresu usług bhp, jakie oferujemy. Poza tym zajmujemy się również:

 • oceną i analizą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy występujących w firmie;
 • kontrolą doraźną i okresową pomieszczeń zakładowych i stanu całego zakładu pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przez pracowników tych zasad; przez pracowników tych zasad;
 • oceną stanowisk pracy — ocena stanu bhp;
 • tworzeniem instrukcji zakładowych ppoż., bhp, sanepidu;
 • prowadzeniem postępowań powypadkowych i tworzeniem kompletnej dokumentacji powypadkowej;
 • sprzedażą znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, instrukcji i tablic informacyjnych;
 • tworzeniem dokumentacji HACCP (minimalne wymagania);
 • doradztwem w zakresie dostosowania maszyn do wymagań stawianych przez obowiązujący porządek prawny;
 • pomocą w doborze i zakupie ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego;
 • oznakowaniem dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzeniem rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz innej niezbędnej dokumentacji bhp;
 • doradztwem i dodatkowymi usługami z zakresu bhp i ppoż.

 

Oferujemy zarówno możliwość realizacji konkretnych zadań, jak np. wykonanie pomiarów oświetlenia, jak i stałą współpracę w ramach usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Pomożemy znaleźć rozwiązania, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie. Zapraszamy do współpracy.