Czy każda gaśnica powinna podlegać legalizacji?

Gaśnice to uniwersalny i bezkonkurencyjny środek przeciwpożarowy, który może być wykorzystywany do gaszenia różnego typu pożarów – od płonących elementów wyposażenia biura po palący się olej. Zważywszy na swoje funkcje i w trosce o bezawaryjną pracę wymagają odpowiedniej konserwacji. Sprawdźmy, w jakich odstępach czasu trzeba wykonywać okresową, wymaganą przez prawo, legalizację gaśnicy i na czym ona polega.


Przegląd gaśnicy – zalecenia producenta kontra przepisy prawa

Przegląd gaśnicy powinien być wykonywany zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku. Regulacje prawne ściśle określają częstotliwość przeglądu, dlatego każda gaśnica posiada specjalną kontrolkę, która potwierdza wykonanie badania i określa termin kolejnego przeglądu.

 

Na czym polega przegląd gaśnicy?

Procedura legalizacji gaśnicy obejmuje szereg czynności kontrolnych m.in. sprawdzenie działania podzespołów urządzenia, kontrolę stanu środka gaśniczego oraz wymianę niesprawnych elementów. W gaśnicach stosuje się zazwyczaj gaz w postaci naboju, który jest przedziurawiany w czasie interwencji, lub mieszaninę gazu ze środkiem gaśniczym (tzw. gaśnice ze stałym ciśnieniem).
W zależności od typu urządzenia ponowna legalizacja gaśnicy wymaga napełnienia gazem lub wymiany naboju.
W czasie przeglądu specjalista BHP sprawdza także szczelność zbiornika, działanie zaworu i stan techniczny zbiornika pod kątem występowania uszkodzeń, korozji czy rozszczelnień.

 

Urząd Dozoru Technicznego a legalizacja gaśnicy

Niektóre urządzenia gaśnicze (o zawartości powyżej 6 litrów środka gaśniczego) podlegają dozorowi ze strony Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku gaśnic pianowych lub wypełnionych czynnikiem wodnym bez zabezpieczeń antykorozyjnych procedura kontrolna musi odbywać się raz na 3 lata (w przypadku gaśnic z zabezpieczeniami – raz na 5 lat). W przypadku zbiorników agregatów gaśniczych z innym rodzajem wypełnienia okresy kontrolne wynoszą 2,5 lub 10 lat.