Jak często należy przeprowadzać przeglądy hydrantów wewnętrznych?

Sprawnie działająca instalacja przeciwpożarowa to gwarancja przeprowadzenia skutecznych działań gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru. Kluczowym jej elementem jest hydrant wewnętrzny, na którego wyposażeniu znajdują się węże gaśnicze niezbędne do sprawnego ugaszenia ogniska pożarowego. Aby mieć pewność, że urządzenie zadziała, należy zgodnie z obowiązującym prawem wykonywać regularne przeglądy techniczne.


Czym jest hydrant wewnętrzny?

Hydrant wewnętrzny to urządzenie będące elementem wewnętrznej sieci wodociągowej. Służy do poboru wody w celu ugaszenia pożaru typu A. Jego zaletą jest to, że umożliwia on gaszenie pożaru z większej odległości niż z wykorzystaniem tradycyjnych proszkowych urządzeń gaśniczych. Hydrant wewnętrzny jest szczególnie przydatny w przypadku gaszenia pożarów w zarodku, ale też do dogaszania pogorzeliska. Zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-EN 671 – hydrant wewnętrzny powinien być oznakowany, a dostęp do urządzenia łatwy.

 

Obowiązek badania hydrantów

Każdy hydrant powinien być poddawany regularnym przeglądom i konserwacji. Czynność ta wynika z obowiązków zapisanych w polskim prawie oraz przepisów z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, oraz innych obiektów budowlanych i terenów. Zasady przeprowadzenia przeglądu zostały określone w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych.

 

Przegląd hydrantu raz w roku

Jak wskazują przepisy urządzenia gaśnicze, do których zaliczamy również hydranty wewnętrzne, powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dopuszczenie do użytkowania następuje po przeprowadzeniu prób i badań odpowiednich dla określonego urządzenia. Przegląd hydrantów wewnętrznych należy wykonać w okresie wskazanym przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. Węże będące elementem wyposażenia wspomnianych hydrantów powinny być poddawane próbie ciśnieniowej raz na 5 lat. Próba powinna uwzględniać maksymalne ciśnienie robocze będące zgodne z Polską Normą wskazującą na zasady przeprowadzenia konserwacji hydrantów wewnętrznych.