Różnice między szkoleniem BHP wstępnym a okresowym

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom szczegółowych szkoleń BHP. Na czym one polegają oraz jaka jest różnica między szkoleniem wstępnym i okresowym? Odpowiedź znajdziecie poniżej. Zapraszamy!


Wstępne szkolenie BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany, aby przeprowadzić szkolenie BHP dla swoich pracowników. Nowa osoba przed rozpoczęciem pracy musi wziąć udział w takim instruktażu, na którym pozna zagrożenia, jakie mogą wystąpić na danym stanowisku. Równocześnie zapozna się ze sposobami ich zapobiegania oraz procedurami postępowania w sytuacjach niebezpieczeństwa.

Takie szkolenie składa się z dwóch części. Pierwszy etap to instruktaż ogólny. Przedstawiane są na nim wszystkie spotykane zagrożenia, jakie wynikają ze specyfiki pracy w danym środowisku. Druga część to szkolenie stanowiskowe — odnosi się stricte do otoczenia, w którym będzie przebywał pracownik.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędne nie tylko ze względu na przepisy prawne, lecz także z punktu widzenia osoby zatrudnionej. Dobrze przygotowany pracownik, wiem jak zachować się w każdej sytuacji, co zmniejsza ilość wypadków w miejscu pracy.

 

Okresowe szkolenie BHP

Wstępne szkolenie BHP zazwyczaj jest ważne 6 lub 12 miesięcy. Po tym czasie należy odświeżyć zdobytą wiedzę, a ma to miejsce na okresowych szkoleniach BHP. Przyjmują one formę kursu, seminarium lub samodzielnego zapoznania się z przedstawionymi materiałami. Podczas takich zajęć pracownik ma szansę usystematyzować swoją wiedzę, przypomnieć sobie najważniejsze informacje, a także zaktualizować kluczowe zagadnienia odnośnie do bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli zmieniły się istotne warunki w miejscu zatrudnienia. Ma to miejsce, na przykład, jeśli firma się rozbudowała, zmieniła zakres oferty, czy konkretny pracownik awansował lub zmienił dział. Istotne w takiej sytuacji jest zapoznanie się z wytycznymi, które będą adekwatne do nowych okoliczności.

Jeśli szukacie firmy, która poprowadzi szkolenie BHP, zarówno wstępne, jak i okresowe to zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi konsultantami. Chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i zaproponują najkorzystniejsze warunki współpracy.