Jak znakować drogi ewakuacyjne w budynku firmowym?

Droga ewakuacyjna jest odcinkiem drogi poziomej oraz pionowej, którą pokonuje się z dowolnego punktu budynku, aby trafić do końcowego wyjścia, na przestrzeń otwartą albo do strefy pożarowej. Taka droga musi być odpowiednio oznakowana, aby w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, ułatwić opuszczenie budynku.


Rodzaje oznakowania

Przepisy ppoż. wskazują na kilka różnych typów oznakowania ewakuacyjnego, które dobiera się w zależności od rodzaju pomieszczeń oraz oświetlenia w nich zamontowanego. Są to znaki:

  • ewakuacyjne fotoluminescencyjne – używane w miejscach w których zamontowane jest oświetlenie dzienne,
  • ewakuacyjne podświetlane – instalowane, gdy w pomieszczeniach przez długi czas nie ma światła dziennego lub sztucznego,
  • ewakuacyjne fotoluminescencyjne oraz podświetlane – mogą być stosowane wymiennie, co często ma miejsce w placówkach kulturowych takich jak kina.


Dobór indywidualny

Dobór oświetlenia oraz znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych zawsze ustalany jest indywidualnie, choć w oparciu o ściśle określone zasady narzucane przez przepisy. Wszystko zależy bowiem od rodzaju obiektu, stopnia niebezpieczeństwa, a także liczby osób, które potencjalnie mogą przebywać na terenie danej nieruchomości.

Trzeba jednak kierować się tym, aby system oświetlenia oraz oznakowanie umieszczać wysoko i ewentualnie uzupełniać je niżej lokowanymi symbolami, które pomogą w przypadku większego zadymienia. Takie wysoko umieszczane znaki w przypadku ścian instaluje się w odległości od 150 do 200 cm od podłogi, zaś zawieszone, powyżej 200 cm licząc od podłogi.

 

Zgodność z normami

Przepisy ppoż. nakładają także obowiązek używania oznakowania zgodnego z Polskimi Normami jeśli chodzi o kolorystykę, wielkość, a także grafiki. Dzięki takim ujednoliconym normom, istnieje większe prawdopodobieństwo, że podczas ewakuacji zostaną one prawidłowo rozszyfrowane i zinterpretowane przez osoby zagrożone.

 

Wymiary znaków bezpieczeństwa

W przypadku dróg ewakuacyjnych szczególnym wyzwaniem może być prawidłowe dobranie wymiarów takich znaków. Dlatego też najlepiej skorzystać z pomocy ekspertów w zakresie BHP i ppoż., zajmujących się oznakowaniem dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tej sytuacji trzeba bowiem bazować na kilku różnych wytycznych, w tym m.in. odległości z której mają być widoczne, a także tego, jakie zastosowano oświetlenie. Wpływ na widoczność będzie miała też linia widzenia i w przypadku tak różnych kryteriów, właściwie mogą ocenić je tylko eksperci.

Prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych w budynkach firmowych nie jest łatwe. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu.