Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy należy do obowiązków pracodawcy. Jednym z elementów koniecznych działań jest stosowanie metod pozwalających na ograniczenie lub wyeliminowanie pojawiających się zagrożeń przez stosowanie środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

Ważną składową procesu będzie jednak również przekazanie właściwej informacji osobom, które mają być zatrudnione do poszczególnych zadań. Nie było by to jednak możliwe bez rzetelnej oceny ryzyka zawodowego. Przyjrzyjmy się bliżej temu, czym jest i na czym polega ta procedura.


Czym jest ryzyko zawodowe?

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem wynikającym wprost z przepisów Kodeksu pracy. Pozwala ona na ocenę wszystkich niebezpieczeństw, jakie są związane ze stosowanymi na konkretnym stanowisku pracy materiałami oraz stosowaną technologią. W grę wchodzą np. używane substancje niebezpieczne, co łączy się z koniecznością sprawdzenia czy ich stężenia mieszczą się w obowiązujących limitach, ale także ekspozycja na wysoką temperaturę czy nadmierny hałas. Czynnikami stwarzającymi zagrożenie będą również złe oświetlenie, wysokie ciśnienie, praca na wysokości, korzystanie z prądu elektrycznego czy promieniowanie elektromagnetyczne. Wśród zagrożeń będą też substancje biologiczne, wymuszona pozycja pracy lub konieczność transportowania znacznych ciężarów.

 

Jak wygląda proces oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego obejmuje kilka obszarów. Do najważniejszych należy skrupulatna identyfikacja zagrożeń oraz określenie ich natężenia, co pozwala na stwierdzenie, jakie jest prawdopodobieństwo, że przyczynią się one do wystąpienia wypadku lub pojawienia się chorób. Szacowanie ryzyka może być prowadzone na różne sposoby od Wstępnej Analizy Zagrożeń (PHA), przez metodę Wskaźnika Ryzyka (RISC SCORE) lub Grafu Ryzyka, aż po metodę Analizy Bezpieczeństwa Pracy (JSA). Efektem powinno być znalezienie skutecznych sposobów ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych przez zastosowanie odpowiedniej metody ochrony pracowników.