Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa są symbolami wyznaczającymi zachowanie w placówkach użyteczności publicznej i zakładach pracy, które mają na celu informowanie o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu są one niezwykle istotnym elementem zapobiegania wypadkom i wdrożenia procedur postępowania związanych z pożarem lub sytuacją zagrożenia życia lub zdrowia.


Jakie znaki bezpieczeństwa wyróżniamy?

Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe. W Polsce wyróżniamy cztery główne grupy znaków: znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Wszystkie one bazują na piktogramach, czyli na graficznym przedstawieniu treści, która jest w takiej formie łatwa do zrozumienia. Czasami do piktogramu dołączany jest opis. Znaki zakazu mają na celu zapobieżenie określonym czynnościom, a znaki nakazu skłonienie osoby wchodzącej na dany teren do podjęcia czynności, takich jak np. założenie odzieży ochronnej itp. Znaki ostrzegawcze informują o możliwym zagrożeniu, podczas gdy znaki informacyjne podają lokalizację środków bezpieczeństwa, takich jak apteczka itp. czy też kierunek ewakuacji. Każdy pracodawca ma obowiązek nie tylko przeprowadzania szkoleń BHP, lecz także właściwej ekspozycji znaków bezpieczeństwa w zakładzie pracy oraz zapewnienia pracownikom instrukcji ich stosowania.

 

Gdzie powinny znajdować się znaki bezpieczeństwa?

Wszystkie miejsca w zakładzie pracy, w których występują jakiekolwiek zagrożenia dla pracowników, powinny być właściwie oznakowane. Znaki bezpieczeństwa powinny być zgodnie z prawem umieszczone na wysokości wzroku w miejscu lub najbliższym otoczeniu danego zagrożenia lub przed wejściem na teren, na którym występuje zagrożenie. W przypadku znaków informacyjnych powinny one wskazywać na lokalizację środków bezpieczeństwa lub drogi ewakuacyjnej. Aby właściwie spełniły one swoje funkcje, muszą być nie tylko właściwie dobrane do zakładu pracy, ale tez odpowiednio wyeksponowane.