Jak przebiega wstępne szkolenie bhp?

Bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczą zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków do pracy. Wiąże się to z przygotowaniem go do wykonywania zadań na konkretnym stanowisku, w czym mają pomóc szkolenia wstępne. Zgodnie z polskim prawem są one wymagane niezależnie od zajmowanej pozycji czy branży, w której pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Na czym polega takie szkolenie?


Szkolenie wstępne BHP – podstawowe informacje

Według zapisów Kodeksu Pracy każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim swoim przyszłym pracownikom szkolenie wstępne BHP, które ma zaznajomić ich z wewnętrznymi przepisami oraz zasadami pracy na danym stanowisku. Takie szkolenia skierowane mogą być również do uczniów szkół zawodowych, praktykantów, którzy dopiero wdrażają się w zawód. Odbywają się one w czasie pracy, na koszt właściciela firmy oraz są warunkiem dopuszczenia do wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Zgodnie z prawem brak takiego szkolenia może wiązać się z dużymi karami finansowymi dla pracodawcy, dlatego zazwyczaj starają się oni zapewnić specjalistę z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem lub wynajmują zewnętrzne firmy, które dysponują fachowcami w tej dziedzinie. Udział w szkoleniu ma nie tylko uczyć, ale i stworzyć bezpieczne warunki pracy dla wszystkich znajdujących się w danym zakładzie lub biurze.

 

Jak wygląda i z czego składa się takie szkolenie?

Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Pierwszy z nich ma przedstawić pracownikowi regulamin firmy, wewnętrzne ustalenia dotyczące zasad bezpieczeństwa, ale i zasady BHP opisane w Kodeksie Pracy oraz jest to moment na przeszkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy skupia się już na zagrożeniach związanych z miejscem pracy, sposobach ich wyeliminowania oraz metodach wykonywania poszczególnych obowiązków. Treść różni się w zależności od branży. Szkolenie zawiera rozmowę instruktora z pracownikiem, pokazanie mu czynności, jakie będzie musiał wykonywać i sprawdzenie jak sam będzie sobie z nimi radził.