Dlaczego każdy pracodawca musi wdrożyć szkolenie z pierwszej pomocy?

Praca – również ta biurowa – może być źródłem niebezpiecznych zdarzeń. Nawet z pozoru bezpieczne zadania mogą być przyczyną wypadków, a im bardziej skomplikowane obowiązki, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. Z tego powodu każdy pracownik powinien mieć dostęp do odpowiednio wyposażonej apteczki. Ale nie tylko. Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja szkolenia z pierwszej pomocy. Dlaczego jest to tak istotne?


Ocena ryzyka zawodowego

Podejmując pracę na określonym stanowisku, pracownik naraża się na wystąpienie niepożądanych zdarzeń, które mogą w związku z wykonywanymi obowiązkami wystąpić. W efekcie tych zdarzeń może dojść do pojawienia się niekorzystnych skutków zdrowotnych. Aby wykazać ewentualne zagrożenia oraz w celu ich wyeliminowania, pracodawca wykonuje ocenę ryzyka zawodowego. Dodatkowo ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom podstawowe środki potrzebne do udzielania pierwszej pomocy w firmie oraz udostępnić listę osób przeszkolonych w tym zakresie. Musi również wdrożyć szkolenie z pierwszej pomocy.

 

Pomoc w nagłych wypadkach

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy regulowane są między innymi przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Kodeks pracy. Zgodnie z zawartymi w nich zapisami, pracodawca musi zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania takiej pomocy. Liczba takich pracowników uzależniona jest od rodzaju i poziomu zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Elementarna wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przekazywana jest wszystkim pracownikom podczas obowiązkowych szkoleń wstępnych i okresowych z bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego przeszkolenia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.