Jak przeprowadzać symulację pożaru i ewakuacji?

Ewakuacja pracowników oraz przeprowadzenie symulacji pożaru są sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Takie działania pomagają wytworzyć określone reakcje, niezbędne w przypadku pojawienia się zagrożenia oraz pozwalają na poznanie rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, dróg ewakuacyjnych i miejsc zbiórek. Jak często i w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić symulację pożaru i ewakuacji?


Czym jest symulacja pożaru?

Symulacje rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania się dymu przeprowadzane są na trójwymiarowym modelu obiektu. Zastosowany program jest w stanie z dużą dokładnością oszacować powstawanie i rozchodzenie się dymu w budynkach, a także rozkład temperatur oraz prędkość, z jaką przemieszczać się będzie dwutlenek węgla i inne groźne substancje wydzielane w trakcie pożaru. Dzięki temu można dokładnie określić czas, który jest niezbędny do bezpiecznego przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Przeprowadzenie symulacji umożliwia także sprawdzenie skuteczności działania wentylacji oddymiającej oraz szczelności kanałów wentylacyjnych. Należy ja bezwzględnie wykonać we wszystkich budynkach, w których uproszczona analiza nie daje pewności, że zostaną spełnione wymogi warunków technicznych.

 

Ćwiczenia z ewakuacji pracowników

Najlepszym sposobem na wyrobienie wśród pracowników nawyków ewakuacyjnych jest przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady obsługi urządzeń gaśniczych oraz ich rozplanowanie, poznają także umiejscowienie punktów zbiórek. Dlaczego jest takie ważne? W przypadku pojawienia się zagrożenia, znajomość kolejnych etapów postępowania chroni przed wybuchem paniki. Cykliczne ćwiczenia ewakuacyjne w zakładzie pracy powinno być wykonywane przez zarządcę lub właściciela budynku minimum raz na dwa, jeśli na stałe przebywa w nim przynajmniej 50 osób.