Jaka dokumentacja BHP jest niezbędna w firmie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za bezpieczeństwo w miejscu pracy w każdym przypadku odpowiada pracodawca. To do jego obowiązków należy m.in. organizowanie szkoleń w tym zakresie oraz sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie każdy przedsiębiorca wie jednak, jaki rodzaj dokumentów obowiązkowo musi się znaleźć w jego firmie. Jeśli i Ty jesteś jednym z nich, dzisiaj rozwiejemy Twoje wątpliwości. Oto najważniejsze elementy dokumentacji BHP, których nie może zabraknąć w Twoim przedsiębiorstwie.


Dokumenty szkoleniowe i instrukcje bezpieczeństwa

Za jedne z najważniejszych elementów dokumentacji BHP uznaje się wszelkie zarządzenia dotyczące ogólnego bezpieczeństwa w czasie wykonywania obowiązków. Wśród nich wymienia się np. regulamin zakładu pracy, instrukcje BHP obsługi maszyn i sprzętów, oceny ryzyka zawodowego oraz rejestry substancji i czynności niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych. Równie ważną częścią są karty szkoleń oraz inne dokumenty poświadczające, że pracownicy odbyli wstępne i okresowe szkolenia BHP.

 

Dokumentacja wypadkowa

W firmie niezbędna jest też dokumentacja wypadkowa obejmująca rejestry chorób zawodowych oraz wszelkich wypadków przy pracy. Obowiązkowo należy też przechowywać wszelkie rejestry prac, które mogłyby narażać pracowników na niebezpieczeństwo np. ze względu na kontakt z substancjami chemicznymi.

 

Wyniki pomiarów i przeglądów technicznych

W składzie dokumentacji BHP muszą się również znaleźć zaświadczenia o wykonanych kontrolach i przeglądach technicznych sprzętów oraz instalacji, w tym np. instalacji gazowych czy przeciwpożarowych. Nie może też zabraknąć protokołów przeprowadzanych pomiarów dotyczących np. czynników szkodliwych występujących w danym środowisku pracy.