Kiedy warto przeprowadzić szkolenie z ochrony przeciwpożarowej?

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej zwykle są częścią szkoleń BHP. W związku z tym kwestie ich przeprowadzania również regulują przepisy. Niekiedy jednak warto zdecydować się na organizację samodzielnego kursu ppoż., podczas którego uczestnicy skupią się wyłącznie na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Kiedy przeprowadzenie takiego szkolenia wydaje się uzasadnione? Oto najważniejsze przykłady.


Szkolenia ppoż. w ramach obowiązków pracodawców

Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, by przeszkolić pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Te same przepisy nie precyzują jednak, jak często takie kursy należy organizować. Pracodawcy zakładają zatem, że szkolenie ppoż. przeprowadzone w ramach obowiązkowego wstępnego szkolenia BHP okaże się wystarczające. Nic bardziej mylnego. Chcąc zapewnić realne bezpieczeństwo pracownikom, trzeba aktualizować ich wiedzę podczas szkoleń cyklicznych. Tylko w ten sposób można zyskać pewność, że pracownicy będą wiedzieć, jak się zachować w razie zagrożenia. Szkolenia ppoż. warto tym samym realizować również poza kursami BHP. Taką możliwość zapewniamy w ramach oferowanych przez nas usług BHP w Bytomiu.

 

W jakich jeszcze przypadkach warto zorganizować szkolenie ppoż.?

Szkolenia przeciwpożarowe muszą być też cyklicznie przeprowadzane wśród osób mających na co dzień kontakt z materiałami łatwopalnymi lub pracujących w branżach o większym ryzyku wystąpienia pożarów. Mowa np. o rolnictwie, nadleśnictwie czy gospodarce odpadami. W ich przypadku częstotliwość szkoleń ppoż. powinna być większa niż u pracowników zatrudnionych w środowiskach, w których to zagrożenie oceniane jest na niewielkie. Poza tym takie kursy należy przeprowadzać również m.in. w szkołach.