Ocena ryzyka zawodowego w województwie śląskim

Zawody wymagające innego środowiska pracy, często niosącego za sobą prawdopodobieństwa zagrożenia zdrowia lub życia – należy niezwłocznie przeanalizować i w efekcie tego sporządzić pełną ocenę ryzyka zawodowego. Zajmujemy się wykazaniem, czy zaistniałe ryzyko można wyeliminować i jeśli tak, to w jaki sposób tego dokonać. Ponadto informujemy naszych Klientów z województwa śląskiego, jakie kroki mogą podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno osób znajdujących się na stanowiskach administracyjnych, jak i stricte zawodowych. To jedna z wielu usług BHP jaką oferujemy naszym Klientom.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w charakterze jednorazowych kontroli, czy legalizacji, jak systematycznych spotkań opartych na nadzorowaniu, czy serwisowaniu.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

To pojęcie określające regularne badania wszystkich elementów pracy w jasno określonym celu – wykazania ewentualnych zagrożeń, ich stopnia oraz sposobu ewentualnego wyeliminowania. Dzięki takim czynnościom możemy wykazać, czy na danym stanowisku istnieje możliwość wystąpienia urazu, utraty zdrowia lub życia pracownika, a jeśli tak, to jakie czynności należy wykonać, aby to prawdopodobieństwo zminimalizować lub całkowicie wykluczyć.

Kto musi zadbać o ocenę ryzyka zawodowego?

Każdy przedsiębiorca – różnica jest jednak taka, że w przypadku małych firm pracodawca, który jest dobrze zorientowany na wykorzystywaną w swojej działalności technologię, może przeprowadzić ocenę samodzielnie. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku większych przedsiębiorstw, w których to analizę ryzyka na stanowisku pracy musi przeprowadzić odpowiednio przygotowany do tego specjalista ds. BHP i ekspert zewnętrzny.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich Klientów z województwa śląskiego!