Usługi BHP i PPOŻ

Profesjonalne podejście na każdym kroku

Po latach wykonywania usług BHP i PPOŻ nie tylko znacznie poszerzyliśmy swoją wiedzę, ale zdobyliśmy także bezcenne w tej pracy doświadczenie. Prowadzenie szkoleń BHP czy przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego to nierzadko bardzo trudne zadanie, które wymaga wysokich kompetencji. Mierzyliśmy się już z różnymi zadaniami, dlatego nie boimy się podejmować nowych wyzwań.

Spis usług

Poznaj szczegóły naszej propozycji

 • ocena i analiza ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy występujących w firmie;
 • kontrole doraźne i okresowe pomieszczeń zakładowych i stanu całego zakładu pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przez pracowników tych zasad;
 • ocena stanowisk pracy – ocena stanu bhp;
 • tworzenie instrukcji zakładowych PPOŻ, BHP i SANEPIDU;
 • prowadzenie postępowań powypadkowych i tworzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej;
 • sprzedaż znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, instrukcji i tablic informacyjnych;
 • tworzenie dokumentacji HACCP (minimalne wymagania);
 • doradztwo w zakresie dostosowania maszyn do wymagań;
 • pomoc w doborze i zakupie ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego;
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz innej niezbędnej dokumentacji bhp;
 • doradztwo i dodatkowe usługi z zakresu bhp i ppoż.

Jeżeli chcą Państwo zapytać o dodatkowe kwestie lub skorzystać z proponowanych przez nas usług – serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.