Blog

Lupa na wykresie

Poznaj etapy oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z definicją terminem ryzyka zawodowego określane jest prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzeń niepożądanych związanych z wykonywaną pracą. Może powodować straty, z wyszczególnieniem wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych pojawiających się w miejscu i środowisku pracy, lub poprzez sposób wykonywania danej pracy.

Czytaj więcej...

Pracownicy w okularach ochronnych

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy należy do obowiązków pracodawcy. Jednym z elementów koniecznych działań jest stosowanie metod pozwalających na ograniczenie lub wyeliminowanie pojawiających się zagrożeń przez stosowanie środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

Ważną składową procesu będzie jednak również przekazanie właściwej informacji osobom, które mają być zatrudnione do poszczególnych zadań. Nie było by to jednak możliwe bez rzetelnej oceny ryzyka zawodowego. Przyjrzyjmy się bliżej temu, czym jest i na czym polega ta procedura.

Czytaj więcej...

Uraz pracownika

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Jak powinna przebiegać procedura powypadkowa?

Podczas wykonywania pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. W takich sytuacjach poszkodowany pracownik oraz jego przełożony zobowiązani są do podjęcia odpowiednich działań. Przed rozpoczęciem procedury mającej na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, należy oczywiście udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby, jeśli jest taka potrzeba. Jak wygląda procedura powypadkowa w miejscu pracy?

Czytaj więcej...

Znak Exit

Jak znakować drogi ewakuacyjne w budynku firmowym?

Droga ewakuacyjna jest odcinkiem drogi poziomej oraz pionowej, którą pokonuje się z dowolnego punktu budynku, aby trafić do końcowego wyjścia, na przestrzeń otwartą albo do strefy pożarowej. Taka droga musi być odpowiednio oznakowana, aby w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, ułatwić opuszczenie budynku.

Czytaj więcej...

Inspektor BHP

Rola i zadania inspektora BHP

Za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy, według art. 207 § 1 Kodeksu pracy, odpowiedzialny jest pracodawca. Kontrola dopełnienia tych wymogów oraz doradztwo w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy to główne zadania inspektora BHP. Kto może pełnić tę funkcję i jaki jest zakres pracy?

Praca na stanowisku inspektora BHP ma swoją podstawę prawną w Rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z paragrafem 4.2 inspektorem BHP może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca inspektora BHP opiera się na kontakcie z ludźmi, obserwacji ich sposobu pracy oraz doradztwie przy ewentualnych nieprawidłowościach. Działania podejmowane przez inspektora BHP podyktowane są przestrzeganiem przepisów i procedur postępowania

Czytaj więcej...

Szkolenie BHP

Różnice między szkoleniem BHP wstępnym a okresowym

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom szczegółowych szkoleń BHP. Na czym one polegają oraz jaka jest różnica między szkoleniem wstępnym i okresowym? Odpowiedź znajdziecie poniżej. Zapraszamy!

Czytaj więcej...

Hydrant

Jak często należy przeprowadzać przeglądy hydrantów wewnętrznych?

Sprawnie działająca instalacja przeciwpożarowa to gwarancja przeprowadzenia skutecznych działań gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru. Kluczowym jej elementem jest hydrant wewnętrzny, na którego wyposażeniu znajdują się węże gaśnicze niezbędne do sprawnego ugaszenia ogniska pożarowego. Aby mieć pewność, że urządzenie zadziała, należy zgodnie z obowiązującym prawem wykonywać regularne przeglądy techniczne.

Czytaj więcej...

Kobieta w kasku

Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy?

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracowników o istnieniu ryzyka związanego z wykonywaną przez nich pracą spoczywa na barkach pracodawcy. Pracodawca nie ma jednak obowiązku wykonywania oceny osobiście. Sprawdźmy, jak to wygląda z punktu widzenia prawa pracy.

Czytaj więcej...

Gaśnica

Czy każda gaśnica powinna podlegać legalizacji?

Gaśnice to uniwersalny i bezkonkurencyjny środek przeciwpożarowy, który może być wykorzystywany do gaszenia różnego typu pożarów – od płonących elementów wyposażenia biura po palący się olej. Zważywszy na swoje funkcje i w trosce o bezawaryjną pracę wymagają odpowiedniej konserwacji. Sprawdźmy, w jakich odstępach czasu trzeba wykonywać okresową, wymaganą przez prawo, legalizację gaśnicy i na czym ona polega.

Czytaj więcej...

Dwie gaśnice na ścianie

Szkolenie PPOŻ. Jak wygląda i czy jest obowiązkowe?

Szkolenie PPOŻ dotyczy zasad przestrzegania ochrony przeciwpożarowej, które mają na celu zapobieganie pożarom i ochronę życia oraz zdrowia ludzkiego. Szkolenie PPOŻ może zostać połączone ze szkoleniem BHP, co jest rozwiązaniem wygodnym zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej obowiązkowo muszą zostać poruszone przez instruktora na szkoleniu BHP, jednak przeprowadzenie samodzielnego kursu będzie dużo bardziej efektywne i pozwoli na wykonane praktycznych ćwiczeń.

Czytaj więcej...