dokumenty

Jaka dokumentacja BHP jest niezbędna w firmie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za bezpieczeństwo w miejscu pracy w każdym przypadku odpowiada pracodawca. To do jego obowiązków należy m.in. organizowanie szkoleń w tym zakresie oraz sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie każdy przedsiębiorca wie jednak, jaki rodzaj dokumentów obowiązkowo musi się znaleźć w jego firmie. Jeśli i Ty jesteś jednym z nich, dzisiaj rozwiejemy Twoje wątpliwości. Oto najważniejsze elementy dokumentacji BHP, których nie może zabraknąć w Twoim przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej
ćwiczenia ewakuacja

Jak przeprowadzać symulację pożaru i ewakuacji?

Ewakuacja pracowników oraz przeprowadzenie symulacji pożaru są sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Takie działania pomagają wytworzyć określone reakcje, niezbędne w przypadku pojawienia się zagrożenia oraz pozwalają na poznanie rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, dróg ewakuacyjnych i miejsc zbiórek. Jak często i w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić symulację pożaru i ewakuacji?

Czytaj więcej
szkolenie

Dlaczego każdy pracodawca musi wdrożyć szkolenie z pierwszej pomocy?

Praca – również ta biurowa – może być źródłem niebezpiecznych zdarzeń. Nawet z pozoru bezpieczne zadania mogą być przyczyną wypadków, a im bardziej skomplikowane obowiązki, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. Z tego powodu każdy pracownik powinien mieć dostęp do odpowiednio wyposażonej apteczki. Ale nie tylko. Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja szkolenia z pierwszej pomocy. Dlaczego jest to tak istotne?

Czytaj więcej
szkolenie bhp

Jak przebiega wstępne szkolenie bhp?

JBezpieczeństwo i higiena pracy dotyczą zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków do pracy. Wiąże się to z przygotowaniem go do wykonywania zadań na konkretnym stanowisku, w czym mają pomóc szkolenia wstępne. Zgodnie z polskim prawem są one wymagane niezależnie od zajmowanej pozycji czy branży, w której pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Na czym polega takie szkolenie?

Czytaj więcej
wypadek samochodowy

Kto może sporządzać dokumentację powypadkową?

Według definicji wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, wywołane czynnikami zewnętrznymi, które miało miejsce podczas wykonywania pracy. Zgodnie z prawem jego konsekwencją jest obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czytaj więcej
znak ewakuacyjny

Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa są symbolami wyznaczającymi zachowanie w placówkach użyteczności publicznej i zakładach pracy, które mają na celu informowanie o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu są one niezwykle istotnym elementem zapobiegania wypadkom i wdrożenia procedur postępowania związanych z pożarem lub sytuacją zagrożenia życia lub zdrowia.

Czytaj więcej
bhp

Jak wdrożyć system zarządzania BHP?

Każdemu właścicielowi firmy z pewnością zależy na jak najlepszym funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa. Z tego względu niezbędne jest zapobieganie ewentualnym wypadkom i niepożądanym incydentom mogącym nie tylko zakłócić jego pracę, lecz także przyczynić się do poniesienia kosztów usuwania wypadku czy awarii. Z pomocą przychodzą tutaj systemy zarządzania BHP.

Czytaj więcej
droga ewakuacyjna

Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Możliwość wystąpienia pożaru to realny problem nie tylko w domach mieszkalnych, lecz także w zakładach usługowych bądź produkcyjnych, czy też innych miejscach pracy. Brak odpowiednich szkoleń BHP oraz nieznajomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą konkretne warunki wykonywania pracy, to istotne czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Inną okolicznością sprzyjającą nie tylko wystąpieniu pożaru, lecz także nieprawidłowemu postępowaniu w przypadku jego wystąpienia, może być brak powszechnie dostępnej dla pracowników, profesjonalnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy.

Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego

Poznaj etapy oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z definicją terminem ryzyka zawodowego określane jest prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzeń niepożądanych związanych z wykonywaną pracą. Może powodować straty, z wyszczególnieniem wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych pojawiających się w miejscu i środowisku pracy, lub poprzez sposób wykonywania danej pracy.

Czytaj więcej
ryzyko zawodowe

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy należy do obowiązków pracodawcy. Jednym z elementów koniecznych działań jest stosowanie metod pozwalających na ograniczenie lub wyeliminowanie pojawiających się zagrożeń przez stosowanie środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

Czytaj więcej