Szkolenie BHP

Różnice między szkoleniem BHP wstępnym a okresowym


Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom szczegółowych szkoleń BHP. Na czym one polegają oraz jaka jest różnica między szkoleniem wstępnym i okresowym? Odpowiedź znajdziecie poniżej. Zapraszamy!   

Wstępne szkolenie BHP 

Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany, aby przeprowadzić szkolenie BHP dla swoich pracowników. Nowa osoba przed rozpoczęciem pracy musi wziąć udział w takim instruktażu, na którym pozna zagrożenia, jakie mogą wystąpić na danym stanowisku. Równocześnie zapozna się ze sposobami ich zapobiegania oraz procedurami postępowania w sytuacjach niebezpieczeństwa.

Takie szkolenie składa się z dwóch części. Pierwszy etap to instruktaż ogólny. Przedstawiane są na nim wszystkie spotykane zagrożenia, jakie wynikają ze specyfiki pracy w danym środowisku. Druga część to szkolenie stanowiskowe — odnosi się stricte do otoczenia, w którym będzie przebywał pracownik.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędne nie tylko ze względu na przepisy prawne, lecz także z punktu widzenia osoby zatrudnionej. Dobrze przygotowany pracownik, wiem jak zachować się w każdej sytuacji, co zmniejsza ilość wypadków w miejscu pracy.

Okresowe szkolenie BHP

Wstępne szkolenie BHP zazwyczaj jest ważne 6 lub 12 miesięcy. Po tym czasie należy odświeżyć zdobytą wiedzę, a ma to miejsce na okresowych szkoleniach BHP. Przyjmują one formę kursu, seminarium lub samodzielnego zapoznania się z przedstawionymi materiałami. Podczas takich zajęć pracownik ma szansę usystematyzować swoją wiedzę, przypomnieć sobie najważniejsze informacje, a także zaktualizować kluczowe zagadnienia odnośnie do bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli zmieniły się istotne warunki w miejscu zatrudnienia. Ma to miejsce, na przykład, jeśli firma się rozbudowała, zmieniła zakres oferty, czy konkretny pracownik awansował lub zmienił dział. Istotne w takiej sytuacji jest zapoznanie się z wytycznymi, które będą adekwatne do nowych okoliczności.

Jeśli szukacie firmy, która poprowadzi szkolenie BHP, zarówno wstępne, jak i okresowe to zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi konsultantami. Chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i zaproponują najkorzystniejsze warunki współpracy.

jak czesto nalezy przeprowadzac przeglady hydrantow wewnetrznych 1000x380

Jak często należy przeprowadzać przeglądy hydrantów wewnętrznych?

Sprawnie działająca instalacja przeciwpożarowa to gwarancja przeprowadzenia skutecznych działań gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru. Kluczowym jej elementem jest hydrant wewnętrzny, na którego wyposażeniu znajdują się węże gaśnicze niezbędne do sprawnego ugaszenia ogniska pożarowego. Aby mieć pewność, że urządzenie zadziała, należy zgodnie z obowiązującym prawem wykonywać regularne przeglądy techniczne. Czytaj więcej

sprawdzanie gaśnicy

Czy każda gaśnica powinna podlegać legalizacji?

Gaśnice to uniwersalny i bezkonkurencyjny środek przeciwpożarowy, który może być wykorzystywany do gaszenia różnego typu pożarów – od płonących elementów wyposażenia biura po palący się olej. Zważywszy na swoje funkcje i w trosce o bezawaryjną pracę wymagają odpowiedniej konserwacji. Sprawdźmy, w jakich odstępach czasu trzeba wykonywać okresową, wymaganą przez prawo, legalizację gaśnicy i na czym ona polega. Czytaj więcej

szkolenie PPOŻ

Szkolenie PPOŻ. Jak wygląda i czy jest obowiązkowe?

Szkolenie PPOŻ dotyczy zasad przestrzegania ochrony przeciwpożarowej, które mają na celu zapobieganie pożarom i ochronę życia oraz zdrowia ludzkiego. Szkolenie PPOŻ może zostać połączone ze szkoleniem BHP, co jest rozwiązaniem wygodnym zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej obowiązkowo muszą zostać poruszone przez instruktora na szkoleniu BHP, jednak przeprowadzenie samodzielnego kursu będzie dużo bardziej efektywne i pozwoli na wykonane praktycznych ćwiczeń. Czytaj więcej

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP. Wszystko, co musisz o nich wiedzieć

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to dziedzina wiedzy, zajmująca się edukacją w zakresie ergonomii oraz medycyny, ekonomii i psychologii pracy. Obowiązek przestrzegania zasad BHP reguluje Rozporządzenie z 2003 roku z późniejszymi zmianami, a kontroluje go Państwowa Inspekcja Pracy. Regularnie przeprowadzane szkolenia BHP są gwarantem zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracownik ma dzięki nim szanse poznać potencjalne zagrożenia, zasady przeciwdziałania ryzykownym sytuacjom oraz metody postępowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Czytaj więcej